Disclaimer


Actualiteit & toepasselijkheid
Zandschulp Hekwerken stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten
en een bezoek brengt aan onze website. Zandschulp Hekwerken besteedt uiterste
zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en
houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de informatie
m.b.t. modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of ander
informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van
deze site kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De
informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over
de producten en diensten van Zandschulp Hekwerken. Zandschulp Hekwerken
kan er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel
waarvoor deze informatie door u wordt gebruikt.


Aansprakelijkheid
Zandschulp Hekwerken is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan
ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze
website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.
Zandschulp Hekwerken is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. De
website sierhekleverancier.nl wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen,
maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of
programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
Zandschulp Hekwerken aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid.
Zandschulp Hekwerken garandeert voorts niet dat de site continu en foutloos zal
functioneren. Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites.
Zandschulp Hekwerken is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of
het gebruik van deze websites, voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan
andere websites of voor de privacybescherming op die sites, ook niet indien deze
websites het logo van Zandschulp Hekwerken bevatten. Ten overvloede wijzen wij u
erop dat (de inhoud van) deze website(s) niet (is) zijn beoordeeld op redelijkheid,
juistheid, volledigheid en/of actualiteit.


Toegang
Zandschulp Hekwerken behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot
deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.


Kleuren
Op deze website kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse
modellen. De afgebeelde deuren dienen slechts ter illustratie van de talrijke
mogelijkheden. Zandschulp Hekwerken wil u erop wijzen dat de kleurweergave via
een computermonitor beperkingen kan hebben en dus niet als natuurgetrouw

beschouwd kan worden. Voor een natuurgetrouwe kleurweergave verwijst
Zandschulp Hekwerken u door naar de showtuin van Zandschulp Hekwerken.


Wijzigingen
Zandschulp Hekwerken behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder
vooraankondiging wijzigingen en correcties aan te brengen in de website.
Zandschulp Hekwerken is echter niet gehouden de website te actualiseren of
eventuele fouten te corrigeren. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden
of verouderde informatie stuiten, dan stelt Zandschulp Hekwerken het zeer op prijs
als u daarover contact met ons over opneemt middels
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Privacy statement
Zandschulp Hekwerken respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Om
uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of de digitale nieuwsbrief, te kunnen
behandelen heeft Zandschulp Hekwerken persoonlijke gegevens van u nodig. Deze
gegevens gebruikt Zandschulp Hekwerken om de door u gevraagde diensten aan u
te kunnen verlenen. Zandschulp Hekwerken zal zorgvuldig omgaan met de door u
verstrekte persoonsgegevens. De gegevens die tijdens een bezoek aan deze
website worden verstrekt kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen.
De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden
en zullen ook niet zonder uw toestemming worden overgedragen aan derden. Uw
gegevens worden door ons voor eigen (marketing)doeleinden gebruikt zoals het
bijhouden van statistieken. Voor een uitgebreid privacy-statement zie hier.


Verzonden e-mail
Door Zandschulp Hekwerken per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken,
verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
Zandschulp Hekwerken staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden
informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Aanvaarding
Deze disclaimer is van toepassing indien u een bezoek brengt aan de website en/of
gebruik maakt van de (informatie op de) website. U aanvaardt deze en u verbindt
zich ertoe deze na te leven. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de
(informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande)
kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij
ieder gebruik opnieuw dient te lezen.